FANDOM


Avatud meel tähendab isiku võimet suhtuda eelarvamusteta uutesse ja/või erinevatesse ja/või oma enda senistele arusaamadele vastu käivatesse vaadetesse, ideedesse või teadmistesse. Vastandina, suletud meelega inimesed lükkavad kõik uued ideed ilma kaalumata tagasi.

Homoõiguste toetamine Edit

Väide nagu "Ole avatud, toeta homoabielusid" ei käi tingimata tõelise avatuse, vaid pigem kindlate vaadete toetamise kohta.