FANDOM


Avatud meel tähendab isiku võimet suhtuda eelarvamusteta uutesse ja/või erinevatesse ja/või oma enda senistele arusaamadele vastu käivatesse vaadetesse, ideedesse või teadmistesse. Vastandina, suletud meelega inimesed lükkavad kõik uued ideed ilma kaalumata tagasi.

Homoõiguste toetamine Edit

Väide nagu "Ole avatud, toeta homoabielusid" ei käi tingimata tõelise avatuse, vaid pigem kindlate vaadete toetamise kohta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki