FANDOM


Sallivus ehk tolerantsus on inimese või ühiskonna võimelisus taluda, tunnustada või/ja usaldada harjumuspärasest erinevaid arvamusi, uskumusi, hoiakuid, tavasid, kombeid, ideoloogiaid või kultuure üldse. Sallivus ei pruugi alati tähendada heakskiitu või mõistmist, kuid enamasti sisaldab austust.

Ladinakeelne sõna tolerantia tähendab "kannatlikkust" või "kannatliku vastupidavust". Tolerantsus nõuab, et suhtuksime inimestesse lugupidavalt kui isikutesse isegi siis, kui me nende valikuid heaks ei kiida. See ei tohiks tähendada vajadust kannatada välja valikud, mis ei ole meie meelest õiged ja head, mitte vajadust pidada kõiki valikuid ja käitumisviise samavõrd väärtuslikeks ja vastuvõetavateks. Tolerantsus ei tähenda kõikesallivust, mis teeks sellest negatiivse nähtuse.

Sallivus on tihedalt seotud mitmekesisuse, multikultuursusega ja vähemuste õigustega. Sallivus on suurem turismipiirkondades - kui inimestel on võimalus tutvuda erinevate inimeste ja vaadetega, on nad ka lihtsamini uutele avatud.

Sallivus homoseksuaalsuse suhtes Edit

Homoseksuaalsuse ja sallivuse juures peab vahet tegema, kas mõistetakse, sallitakse või austatakse homoseksuaalsust või suhtukse endise lugupidamisega homoseksuaalidesse, kuigi homoseksuaalsust ennast ei peeta seejuures siiski vastuvõetavaks.[1]. Enamik homoõiguste eest võitlevaid gruppe peab homoseksuaalide ning nende õiguste tolereerimist enesestmõistetavalt avatuse ning sallivuse märgiks ning nimetab nende mittesallimist homofoobiaks.

Sallivus sallimatuse suhtes Edit

Filosoofias tuntakse sallimatu sallimise paradoksi, mis on väga sarnane patsifisti paradoksiga: kas tuleb sallida ühiskonda, mis on sallivuse suhtes sallimatu? Kas mitte ei aita sallimatu sallimine kaasa sallimatusele ja ei moondu sallimine seega ise sallimatuseks, kuna selle tulemuseks on suurem sallimatus? Kas poleks siis juba õigem ise sallimatuse üle kontrolli hoida, kui see delegeerida nendele, kes on sallimise suhtes sallimatud? Vastavalt problemaatilisusele sallivuse mõistmisel osutatakse, et sallimine on alati osaline või tinglik ning vajab konkreetse olukorraga täpsustamist. Puhas sallivus on ühiskonnafilosoofia vaatenurgast enamasti tühi mõiste.

Herbert Marcuse eristab progressiivset ja regressiivset sallivust ning väidab, et sallivus on alati suunatud teatud ideaalide täideviimisele ja sisaldab alati sallimatust ideaalide suhtes takistava suhtes, st on repressiivne. Progressiivne sallivus on selline sallivus, mis viib ühiskonda ideaalide poole, Marcuse järgi suurema ühiskondliku vabaduse poole, millega ta määratleb sallivuse just ühiskonnast lähtuvalt ega mitte üksikisikust. Progressiivsete muutuste sallimine õigustab tema jaoks teatud määral indiviidi represseerimist.

Viited Edit

  1. Elukultuuri Instituut: Tolerantsus ei tähenda kõikesallivust
Välja otsitud andmebaasist "http://et.gh7.wikia.com/wiki/Sallivus?oldid=23"